QUIZ

Lerbergsgårdens QUIZ

Nu kan du testa dina kunskaper om och kring Lerbergsgården. Har du sedan tur kan du vinna en weekend för två på just Lerbergsgården.
De flesta av svaren finns att hämta på hemsidan, både i de allmänna och de interna menyerna. Därför kan det vara lämpligt att först titta igenom dessa.

Fyll i uppgifter om namn och e-postadress och glöm inte bort att svara på frågorna. Sedan är det bara att skicka in svaren.

Quizen avslutas 2024-05-31

 

Regler:

  • För att deltaga i utlottningen måste du vara andelsägare.
  • Om två eller flera hamnar på samma poäng utses vinnare enligt följande ordning – 1) kortast svarstid, 2) lottning.
  • Vinst är giltig under ett år från meddelat vinstdatum med undantag av perioden 14 juni – 18 augusti.
  • Representanter för styrelsen deltager ej i utlottning, men kan givetvis test sina kunskaper ändå.

Lycka till

 

Name
Telefon
Email