Priser

Om gäst på egen begäran under högsäsong bor i rum med fler
bäddar än boende gäster, betalas barnpris för de tomma bäddarna