Lokmännens Semesterhem Lerbergsgården, ekonomisk förening är en andelsförening ägd av lokförare . Anläggningen drivs som vandrarhem med självhushåll där gäster kan bo korta eller längre perioder. Driften av anläggningen sker helt ideellt av frivilliga krafter. Ingen lön och inga finansiella utdelningar utan intäkterna ska täcka drift och underhåll. Ekonomin bygger helt på de intäkter föreningen erhåller genom uthyrning och återinvesteras kontinuerligt i renoveringar och moderniseringar.

Andelsägare kan man bli endast om man är lokförare eller om man ärvt andelar efter en lokförare. Således är andelsägarskapet begränsat till kretsen av lokförare och dess arvingar. I föreningen finns allt sedan begynnelsen 900 andelar vilka är fördelade på ca 425 andelsägare (antalet är varierande).