Villkor

Bokningsvillkor

För att du ska kunna boka och bo på Lerbergsgården utan målsman måste du, och alla andra i ditt sällskap, vara minst 18 år. Detta gäller inte förälder/föräldrar som reser med barn.
Giltig legitimation ska kunna uppvisas vid förfrågan.

Bokning sker i formulär, mejl eller per telefon.

Bokningen gäller för såväl Lerbergsgården som för beställaren så snart Lerbergsgården erhållit betalningen och beställaren inom 5 dagar efter beställningstidpunkten ej har avbokat sin reservation.  I och med att bokningen har betalats har beställaren godtagit villkoren gällande betalning, samt av- och ombokning. Det är beställarens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att uppgifterna är korrekta. 
Ångerrätten enligt lagen (2005:59) om distansavtal gäller ej vid bokning av logi.

Egen begäran

Om gäst på egen begäran under högsäsong bor i rum med fler bäddar än boende gäster, betalas barnpris för de tomma bäddarna.

Betalning 

  • Om bokningen görs mer än 45 dagar innan ankomst kan du välja att vid bokningstillfället betala hela summan eller välja att istället betala bokningsavgift och återstående belopp senast 45 dagar innan ankomst. Görs bokningen mindre än 45 dagar innan ankomst betalas hela beloppet omgående.
  • Vid bokning mindre än 5 dagar till ankomstdag tillämpas ej fri avbokning och betalning ska ske omgående vid ankomst.
  • Boknings avgift avser avgift per bokat rum.
  • Betalning sker till Swish 1232785640 eller Bg 220-0707
  • Om betalning ej erlagts inom ovan angivna tidsgränser förfaller bokningen per automatik. Ingen återbetalning medges.

No-show 

Om gäst ej anlänt på utsatt tid och ej anmält försening förfaller bokningen. 
Ingen återbetalning medges. 

Ombokning 

Du har ännu inte betalat din bokning och vill omboka. 
Ombokning kan göras utan kostnad i mån av tillgänglighet. 

Du har betalat avgiften och vill omboka. 
Ombokning kan göras i mån av tillgänglighet. 
 
Vid ombokning från ett lägre säsongspris till ett högre, betalas mellanskillnad för detta.
 
Vid ombokning som medför fler gästnätter än tidigare bokning betalas mellanskillnad för detta. 

Vid ombokning från ett högre säsongspris till ett lägre, eller medför färre gästnätter än tidigare bokning:
– mer än 45 dagar före ankomst tas det ut enavgift om 25 procent av mellanskillnaden, dock lägst kostnad motsvarande en natt.
– 45-30 dagar före ankomst tas det ut en avgift om 50 procent av mellanskillnaden, dock lägst kostnad motsvarande en natt.
– mindre än 30 dagar före ankomst sker ingen återbetalning. 

Avbokning 

Du har ännu inte betalat din bokning och vill avboka. 
Avbokning kan göras utan kostnad. 

Du har betalat bokningsavgiften och vill avboka. 
För avbokning, kontakta oss på  (+46) 076-1483103). Bokningsavgiften återbetalas inte. 

Du har betalat hela avgiften och vill avboka. 
För avbokning, kontakta oss på  (+46) 076-1483103). 
 
– Vid avbokning mer än 45 dagar före ankomst tas det ut enavgift om 25 procent av det inbetalda beloppet, dock lägst kostnad motsvarande en natt. 

– Vid avbokning 45-30 dagar före ankomst tas det ut en avgift om 50 procent av det inbetalda beloppet, dock lägst kostnad motsvarande en natt.
 
– Vid avbokning mindre än 30 dagar före ankomst sker ingen återbetalning. 

Skyldigheter

Du förbinder dig, i och med köpet av logi, att följa våra vid var tid gällande trivsel- och ordningsregler samt att följa vår personals anvisningar. Om du, eller någon i ditt sällskap, inte följer vår personals anvisningar eller gällande trivsel- och ordningsregler, förbehåller vi oss rätten att avvisa dig och ditt sällskap. Du förlorar då din rätt att nyttja köpt logi eller återfå vad du betalat.

Om du, eller någon i ditt sällskap, förstör någonting debiteras detta dig. Vi förbehåller oss vidare rätten att, vid skadegörelse, avvisa dig och ditt sällskap. Du förlorar då din rätt att nyttja köpt logi eller återfå vad du betalat.

Det råder rökförbud i samtliga rum och gemensamma faciliteter. Husdjur tillåts inomhus endast i rum 17, 18 och 19. Om du, eller någon i ditt sällskap, överträder gällande förbud kommer du att debiteras en avgift för uppkomna kostnader. Om kostnaden för sanering överstiger sådant belopp kommer du debiteras ett belopp som motsvarar kostnaden för saneringen. Du debiteras även för förlorad intäkt för de dagar som boendet inte är i skick att hyras ut till nya gäster.

Om du eller någon i ditt sällskap genom konstaterat brott mot trivselregler eller bokningsvillor, orsakar en väktarutryckning, debiteras en avgift.

Du ansvarar för att samtliga nycklar som erhålls vid incheckning eller vid annat tillfälle. Vid förlorad nyckel debiteras du en kostnad för förlorad nyckel och ev. byte av lås.

.