Internt

Protokoll & dokument

Priser andelsägare

Aktuellt

Handlingar till stämman 2024

QUIZ
Vinnare av quizen är Mats Stenhamre. Vi säger grattis till vinsten av en fri weekend på Lerbergsgården.

Ingen deltagare hade alla rätt. Två hade 11 av 13 rätt, varav Mats var den ena och vann då han hade bästa tid. I övrigt fanns det ett spann från 1 – 11 rätt.
Totalt deltog 14 andelsägare i quizen.